English
Deutsch
English

Andrè Schuen in London

                                                                                                                                                   © Christoph Köstlin 
​Andrè Schuen as Guglielmo in Jan Philip Gloger's production of Mozart's Così fan tutte at the Royal Opera House in London. The Orchestra of the Royal Opera House performs under Alexander Soddy.

Dates:
26 June 2024
29 June 2024
02 July 2024
04 July 2024
06 July 2024
10 July 2024