Deutsch
Deutsch
English

Händels "Sémélé"

opera lille logo

Hauptrolle in Händels Sémélé an der Opéra de Lille - Musikalische Leitung: Emmanuelle Haim / Inszenierung: Barrie Kosky

Datum 1

6. Oktober 2022
bis

Datum 2

16. Oktober 2022
Lille

Link to artist