12. April 2018 - 20:00
München, Philharmonie am Gasteig
Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58 B 71

www.mphil.de

13. April 2018 - 20:00
München, Philharmonie am Gasteig
Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58 B 71

www.mphil.de

15. April 2018 - 11:00
München, Philharmonie am Gasteig
Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58 B 71

www.mphil.de

27. April 2018
Hamburg, Elbphilharmonie Hamburg - Großer Saal
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis D-Dur op. 123

www.ndr.de/orchester_chor/sinfonieorchester

28. April 2018
Hamburg, Elbphilharmonie Hamburg - Großer Saal
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis D-Dur op. 123

www.ndr.de/orchester_chor/sinfonieorchester

29. April 2018
Hamburg, Elbphilharmonie Hamburg - Großer Saal
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis D-Dur op. 123

www.ndr.de/orchester_chor/sinfonieorchester

6. Mai 2018 - 11:00
Kiel, Kieler Schloss
Richard Wagner: Wesendoncklieder

7. Mai 2018 - 20:00
Kiel, Kieler Schloss
Richard Wagner: Wesendoncklieder

28. Mai 2018 - 19:30
Wien, Musikverein - Großer Saal
Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-moll op. 125

www.clevelandorchestra.com

29. Mai 2018 - 19:30
Linz, Brucknerhaus Linz
Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-moll op. 125

www.clevelandorchestra.com